Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần

 Mã số doanh nghiệp: 0314247199

Cấp ngày: 23/02/2017 - Tại: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Phòng đăng ký kinh doanh 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Địa chỉ giao dịch: 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường. 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM